Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς της 1ης Ενότητας Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για τις Β’ και Γ’ τάξεις της 1ης Ενότητας Σχολικών Μονάδων Ιωαννίνων, που θα πραγματοποιηθούν από την κ. Ευδοξία Σακελλαροπούλου σε συνεργασία με τον κ. Γιώργο Σιούλα,  Σ. Ε. Ε. ΠΕ70, ως εξής:

Α.  Την Τρίτη, 11-02-2020 και ώρες 8:30’ έως 13:15’, επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς της Β’ τάξης Δημοτικών Σχολείων της1ης Ενότητας Σχολικών Μονάδων Ιωαννίνων (1/θ & Πολυθέσια άνω των 6/θεσίων), με θεματικές:

  1. 1.«Η διαχείριση της σχολικής τάξης: Μορφές - αιτίες - αντιμετώπιση της μαθητικής αταξίας και διαχείριση της πολυμορφίας ιδιαιτεροτήτων»
  2. 2.«Διδακτικές πρακτικές στη Μελέτη Περιβάλλοντος της Β’ Δημοτικού»

… Δείτε περισσότερα

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων