Πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων που συνδιοργανώνουν οι κ.κ. Βασιλείου Κλεοπάτρα, Γιαννακού Μαρία και Σιούλας Γεώργιος Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70

Ανακοίνωση

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων