Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου/εργαστηρίου συνεργασίας

Σχετική: «Η υπ’ αρ. Φ.35/11389/21-11-2019 Απόφαση Περ/κής Δ/νσης Π.Ε. κ΄ Δ.Ε. Ηπείρου»

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτικό σεμινάριο/εργαστήριο συνεργασίας που διοργανώνεται από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο οποίο θα συμμετέχουν οι Δ/ντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Ιωαννιτών στα οποία λειτουργούν Τμήματα Ένταξης καθώς και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο/εργαστήριο συνεργασίας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019, και ώρες από 08:30΄ π.μ. έως 13:30΄ μ.μ. στο Εργαστήριο Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας, κτίριο Φιλοσοφικής (Φιλολογίας) 1ος όροφος, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», με θέματα:

α) Παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού εκμάθησης της ανάγνωσης iread. - Βιωματική εξοικείωση σε υπολογιστικό περιβάλλον.

β) Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Τμημάτων ένταξης. Συζήτηση – ανάδειξη προβλημάτων – προτάσεις.

Στο επιμορφωτικό σεμινάριο θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Τμήματα Ένταξης και οι Δ/ντές/ντριες των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων:

1ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 3ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 4ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 5ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 6ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 7ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 8ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 9ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 10ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 11ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 12ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 13ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 16ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 18ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 20ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 21ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 24ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 27ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, 1ο Δ.Σ. Ανατολής, 2ο Δ.Σ. Ανατολής, 3ο Δ.Σ. Ανατολής, Δ.Σ. Λογγάδων, 1ο Δ.Σ. Περάματος, Δ.Σ. Κατσικάς, Δ.Σ. Κουτσελιού, Δ.Σ, Πεδινής, 3ο Δ.Σ, Μαρμάρων.

Παρακαλούνται οι Δ/ντές/ντριες να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου στις 12.00΄ ακριβώς.

Την ημέρα πραγματοποίησης του σεμιναρίου τα Τμήματα Ένταξης των παραπάνω Δημοτικών Σχολείων δε θα λειτουργήσουν.

Ο Οργανωτικός Συντονιστής

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου

   Ανδρέας Δήμος

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων