Πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τις σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο σύστημα του Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην οργάνωση και διαχείριση των Σχολικών Βιβλιοθηκών

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων