Β΄ Κύκλος Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ)

Καλούνται οι συνάδελφοι Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οι οποίοι δεν παρακολούθησαν τον Α΄κύκλο επιμόρφωσης του ΙΕΠ για το ΕΠΣ-ΞΓ (περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2018), να παρακολουθήσουν τον Β΄κύκλο επιμόρφωσης διάρκειας 6 ωρών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρες 9.00 π.μ.-2.00 μ.μ. στο 8ο ΓΕΛ Ιωαννίνων.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν πριν την έναρξη της επιμόρφωσης να έχουν εγγραφεί στον ιστότοπο του ΙΕΠ. Μετά το πέρας της επιμόρφωσης, θα συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου και εξόδου, προκειμένου να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Τα απογραφικά δελτία εισόδου-εξόδου είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π. στη διεύθυνση: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php (Αναρτημένες οδηγίες υπάρχουν στη διεύθυνση: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/index.php).

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, οφείλουν να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών, απαλλάσσοντάς τους από τα υπηρεσιακά καθήκοντά τους τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες που θα υλοποιηθεί η επιμόρφωση, όπως ορίζεται στη σχετική Υ.Α.

Η επιμόρφωση υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» του ΙΕΠ με επιμορφώτρια τη Σ.Ε.Ε. Αγγλικής Γλώσσας, κυρία Κεραμίδα Αρετή.

Με εκτίμηση

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

Αρετή Κεραμίδα, ΠΕ06

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων