Διοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας με θέμα «Εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου»

Ο κ. Πέτρος Αγγελόπουλος Σχολικός Σύμβουλος της 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ΠΕ. Ν. 1ωαννίνων

Σας γνωρίζει ότι : την 1 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30'- 13.30' στο 5υ Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: «Εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου».

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων