Απολογισμός έργου των εμπλεκομένων οργάνων και του προσωπικού στις δομές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης - της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου και Ιονίων Νήσων - για το σχολικό έτος 2017 – 2018

Ο Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ Ηπείρου -6ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής, με την αρ. Πρωτ.51/22-5-2018 εγκύκλιο καλεί τις κ.κ. Αναπληρώτριες Προϊσταμένες των ΚΕΔΔΥ Περιφέρειας Ηπείρου, Κέρκυρας & Λευκάδας, τους κ.κ. Προϊστάμενους, κ.κ. Προϊσταμένες, κ.κ. Διευθυντές και κ.κ. Διευθύντριες των γενικών και των ειδικών Νηπιαγωγείων, των γενικών και των ειδικών Δημοτικών Σχολείων, των γενικών και των ειδικών Γυμνασίων, των ΕΕΕΕΚ, των γενικών και τεχνικών Λυκείων των Διευθύνσεων της Π.Ε. & Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, Κέρκυρας & Λευκάδας, όπως υποβάλλουν στο Γραφείο Σχολικού Συμβούλου           6ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας, τα παρακάτω:

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων