Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ)

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση διάρκειας 6 ωρών η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2 του ΙΕΠ: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)», με επιμορφώτρια τη Σχολική Σύμβουλο Αγγλικής Γλώσσας.

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί έχουν χωριστεί αλφαβητικά σε 2 τμήματα ως εξής:

  • 1ο Τμήμα (από Αγγελάκη Άννα  έως Μπάρκα Παναγιώτα):

 Για το 1ο Τμήμα,  η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρες 8.30 π.μ.-2.00 μ.μ στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

  • 2 ο Τμήμα (από Μπέρτσου Μαριάννα έως Χρύση Λαμπρινή):

Για το 2ο Τμήμα,  η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρες 8.30 π.μ.-2.00 μ.μ στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν πριν την έναρξη της επιμόρφωσης να έχουν κάνει εγγραφή στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ και να έχουν συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εισόδου σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που  επισυνάπτονται.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση απαλλάσσοντάς τους από τα υπηρεσιακά καθήκοντά τους τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες, όπως ορίζεται στην παράγραφο ε, σελ.4 της σχετικής Υ.Α.

                                                                                                                               Με εκτίμηση

                                                                                                                          Κεραμίδα Αρετή     

                                                                                                                                Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων