Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Σχετ. : Η υπ’ αριθμ. 49878/ΓΔ4/26-03-2018, ΑΔΑ: ΩΡ0Ζ4653ΠΣ-ΓΑΨ Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Καλούνται οι συνάδελφοι Γαλλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση διάρκειας 6 ωρών η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» του ΙΕΠ, με επιμορφώτρια τη Σχολική Σύμβουλο Γαλλικής Γλώσσας.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και ώρες 8.30 π.μ.-2.00 μ.μ στο ΠΕΚ Ιωαννίνων (Αμάλθειας 12, 45500 Καρδαμίτσια, Τηλ. Γραμματείας: 26510-43948, 48537).

Οι συμμετέχοντες οφείλουν πριν την έναρξη της επιμόρφωσης να έχουν εγγραφεί στη σελίδα του ΙΕΠ και να έχουν συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εισόδου σύμφωνα μετις αναλυτικές οδηγίες που επισυνάπτονται.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων «οφείλουν να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών απαλλάσσοντάς τους από τα υπηρεσιακά καθήκοντά τους τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες που θα υλοποιηθεί η επιμόρφωση από τους Σχολικούς Συμβούλους στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Νέων Γλωσσών» όπως ορίζεται στην παράγραφο ε, σελ.4 της σχετικής Υ.Α.

               Με εκτίμηση

              Νάτση Χάιδω

     Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων