Δειγματικές διδασκαλίες Μαΐου 2018, της Παρασκευής Νταλαούτη Προϊσταμένης Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Ηπείρου & Σχολικής Σύμβούλου 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ιωαννίνων και 1ου και 2ου Π.Π.Σ

Σας γνωρίζουμε ότι εντός του Μαΐου 2018 θα πραγματοποιήσουμε τις παρακάτω δειγματικές διδασκαλίες ως εξής:

Την Τρίτη, 8 Μαΐου 2018, ώρα 8.15΄-09.40΄ στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων διδασκαλία στην Ε΄ τάξη με θέμα: «Ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες». Την Τρίτη, 15 Μαΐου 2018, ώρα 8.15΄-09.40΄ στο 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων διδασκαλία στην Ε΄ τάξη με θέμα: «Ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες/Διαδικτυωθείτε αλλά μη μπλεχτείτε».

Την Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018, ώρα 08.15΄– 9.40΄, στο 1ο Πειραματικό  Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων διδασκαλία στην Ε΄ τάξη με θέμα: «Γραφική επίλυση προβλημάτων με κλάσματα».

Την Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018, ώρα 10.00΄– 11.30΄, στο 1ο Πειραματικό  Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων διδασκαλία στην Γ’ τάξη με θέμα: «Ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες».

Την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018, ώρα 08.15΄– 9.40΄, στο Αρσάκειο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων δειγματική διδασκαλία στην Β1 τάξη με θέμα: «Ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες». Την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018, ώρα 10.00΄– 11.30΄, στο Αρσάκειο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων δειγματική διδασκαλία στην Β2 τάξη με θέμα: «Ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες».

Την Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018, ώρα 08.15΄– 9.40΄, στο 11ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων διδασκαλία στην Γ΄ τάξη με θέμα: «Ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες».

 

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων