Συνδιοργάνωση Πιλοτικού Επιμορφωτικού Προγράμματος με θέμα την διαφοροδιάγνωση της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας

Η Επιστημονική και Παιδαγωγική Καθοδήγηση Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. Ηπείρου (οι Σχολικοί Σύμβουλοι 3ης, 5ης και 6ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ιωαννίνων και ο Σχολικός Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας) σε συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων, θα υλοποιήσουν Πιλοτικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα σε Δημοτικά Σχολεία των Ιωαννίνων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, σε θέματα διαφοροδιάγνωσης της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας.

Στην παρούσα φάση, την Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018, και ώρα 8.30΄ έως 13.30΄ στο            11ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, θα πραγματοποιηθεί Επιμόρφωση στη διαφοροδιάγνωση της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας, καιθα συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί (εκπ/κοί ΠΕ 70, Ειδικοτήτων, Τμημάτων Ένταξης, Παράλληλης Στήριξης, Τάξεων Υποδοχής, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων και του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων.Την ημέρα αυτή τα ανωτέρω σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι

           Νταλαούτη Παρασκευή                                                     Αγγελόπουλος Πέτρος

         Σακελλαροπούλου Ευδοξία                                                     Ευσταθίου Μηνάς

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων