Δειγματικές διδασκαλίες και παιδαγωγικές συναντήσεις εκπαιδευτικών για τον μήνα Απρίλιο

Σας γνωρίζουμε ότι εντός του Απριλίου 2018 θα πραγματοποιήσουμε τις παρακάτω παιδαγωγικές συναντήσεις και δειγματικές διδασκαλίες ως εξής:

Την Τετάρτη, 18 Απριλίου, ώρα 8.10΄-09.40΄ στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων δειγματική διδασκαλία στην Γ΄ τάξη με θέμα: «Ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες».

Την Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018, ώρα 8.10΄-11.30΄ συνεργασία εντός και εκτός τάξης με την εκπαιδευτικό Τάξης Υποδοχής του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων.

Την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018, ώρα 8.15΄– 09.40΄, στο 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, δειγματική διδασκαλία στην Δ τάξη με θέμα: «Ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες».

Την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018, ώρα 10.00΄– 11.30΄, στο 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, δειγματική διδασκαλία στην Ε΄ τάξη με θέμα: «Ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες».

Την Τρίτη, 24 Απριλίου 2018, ώρα 08.15΄– 9.40΄, στο 20ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων δειγματική διδασκαλία στην Α τάξη με θέμα: «Ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες».

Την Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018, ώρα 08.15΄– 9.40΄, στο Δημοτικό σχολείο Δροσοχωρίου Ιωαννίνων δειγματική διδασκαλία με θέμα: «Ηλεκτρομαγνητισμός» με μαθητές της Ε-ΣΤ τάξης.

Την Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018, ώρα 08.15΄– 13.15΄, συνεργασία εντός και εκτός τάξης με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για θέματα ένταξης και συνεκπαίδευσης μαθητών στο Δημοτικό σχολείο Μετσόβου.

Στις δειγματικές διδασκαλίες θα διδάξει η σχολική σύμβουλος

                                                                                    

Η Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Ηπείρου

και Σχολική Σύμβουλος

3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ιωαννίνων

και 1ου και 2ου Π.Π.Σ  

Παρασκευή Νταλαούτη

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων