Πρόσθετες αμοιβές

Υπερωρίες

1. Πίνακας υπερωριών

2. Υπεύθυνη δήλωση υπερωριών

Οδοιπορικά συμπλήρωσης ωραρίου.
A. Δικαιολογητικά οδοιπορικών για εκτέλεση υπηρεσίας 
  1. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας.
  2. Ημερολόγιο Κίνησης & Κατάσταση Δαπάνης (3 αντίγραφα). κατεβάστε ΕΔΩ το νέο έντυπο
  3. Φωτοτυπία Άδειας Κυκλοφορίας ΙΧΕ και Άδειας Οδήγηση(την πρώτη φορά)
  4. Ωρολόγιο (εγκεκριμένο) εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Προσοχή:

α) Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα.

β) Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μήνα τις πρώτες 3-4 εργάσιμες ημέρες του επόμενου μήνα.

γ) Η χιλιομετρική αποζημίωση είναι 0,15 ευρώ/χλμ.

β) Όποιος διατίθεται σε περισσότερα του ενός σχολεία (για τα οποία δικαιούται χιλιομετρική αποζημίωση) πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστό ημερολογιακό πίνακα, πράξη ανάληψης και πρόγραμμα για κάθε σχολείο.

.

 

Αναδρομικά

1. Αναδρομικά οικογενειακού επιδόματος

2. Αναδρομικά οικογενειακού επιδόματος (Υπεύθυνη Δήλωση)

3. Επίδομα 176?

4. Επίδομα 176? (Υπεύθυνη Δήλωση)

Αποζημίωση μετάθεσης από μη προβληματική σε προβληματική περιοχή

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων