Πρόσθετες αμοιβές

Υπερωρίες

  1. Πίνακας Υπερωριών
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Υπερωριών

Οδοιπορικά συμπλήρωσης ωραρίου.

Δικαιολογητικά οδοιπορικών για εκτέλεση υπηρεσίας 

  1. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας.
  2. Ημερολόγιο Κίνησης & Κατάσταση Δαπάνης (3 αντίγραφα). κατεβάστε ΕΔΩ το νέο έντυπο
  3. Φωτοτυπία Άδειας Κυκλοφορίας ΙΧΕ και Άδειας Οδήγηση(την πρώτη φορά)
  4. Ωρολόγιο (εγκεκριμένο) εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Προσοχή:

  1. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα.
  2. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μήνα τις πρώτες 3-4 εργάσιμες ημέρες του επόμενου μήνα.
  3. Η χιλιομετρική αποζημίωση είναι 0,15 ευρώ/χλμ.
  4. Όποιος διατίθεται σε περισσότερα του ενός σχολεία (για τα οποία δικαιούται χιλιομετρική αποζημίωση) πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστό ημερολογιακό πίνακα, πράξη ανάληψης και πρόγραμμα για κάθε σχολείο.

Αναδρομικά

1. Αναδρομικά οικογενειακού επιδόματος

2. Αναδρομικά οικογενειακού επιδόματος (Υπεύθυνη Δήλωση)

3. Επίδομα 176

4. Επίδομα 176 (Υπεύθυνη Δήλωση)

Αποζημίωση μετάθεσης από μη προβληματική σε προβληματική περιοχή

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων