ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ

oikogeneia

Υπεύθυνη : Κουνάβα Δέσποινα   Τηλ. Επικοινωνίας : 2651077697

Ανακοινώσεις

ΝΕΟ_23-10-2018: Χρηματική οικογενειακή παροχή σε εκπαιδευτικούς για το διάστημα από 1/9/2018 έως 31/08/2019  

η σχετική απόφαση με Αρ. Πρωτ.Φ.14.1/8311 της 23 - 10 - 2018

Έντυπα 

 1. ΑΤΟΜΙΚΗ_Υπεύθυνη Δήλωση_ΟΙΚΟΓ_ΠΑΡΟΧΗΣ_ΕΝΗΛΙΚΑ_ΤΕΚΝΑ_2018 

 2.  ΟΜΑΔΙΚΗ_Υπεύθυνη Δήλωση_ΟΙΚΟΓ_ΠΑΡΟΧΗΣ_ΑΝΗΛΙΚΑ_ΤΕΚΝΑ_2018       

  Προϋποθέσεις 

Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων με τέκνα : α) ανήλικα ή β) με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον ή γ) ενήλικα που φοιτούν ή είναι μαθητές με χρονικούς όπως και ηλικιακούς περιορισμούς, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή (ανεξαρτήτως του εάν οι γονείς τελούν σε διάσταση, διάζευξη ή χηρεία), ως εξής: Για ένα τέκνο: 50 ευρώ
70 ευρώ συνολικά 120 ευρώ συνολικά 170 ευρώ συνολικά
70 ευρώ για κάθε παιδί άνω του τέταρτου (4ου ) Η παροχή δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύφος του αφορολόγητου ορίου.
1. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με ανηλίκα ΜΟΝΟ τέκνα (γεννημένα από 01/01/2001 έως σήμερα) που λαμβάνουν την οικογενειακή παροχή σύμφωνα με τα ανωτέρω, για το έτος 2018- 2019 θα υπογράψουν μovo στην ομαδική σχετική υπεύθυνη δήλωση
(επισυνάπτεται) που αφορά στην υποχρέωση τους να ενημερώνουν τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων που τους μισθοδοτεί για κάθε αλλαγή στην οικονενειακη τους κατάσταση και στην περίπτωση που κάποιο από τα ανήλικα τέκνα τους υποβάλλει δικη του φορολογικη δήλωση.
2. ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
Για δύο (2) τέκνα: Για τρία (3) τέκνα: Για τέσσερα (4) τέκνα: Άνω των τεσσάρων (4) τέκνων:
Α. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΜΕ ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν ή είναι μαθητές (γεννημένα από 01/01/1994 έως 31/12/2000) για τη χορήγηση ή τη συνέχιση της οικογενειακής παροχής οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική ατομική Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται), υποβάλλοντας και νέα Βεβαίωση Σπουδών για το τρέχον έτος φοίτησης ή μαθητείας από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, στην οποία να περιλαμβάνονται η ημερομηνία 1ης εγγραφής και τα προβλεπόμενα υποχρεωτικά εξάμηνα περάτωσης των σπουδών. Προσοχή: ειδικά από σχολές του εξωτερικού απαιτείται και επίσημη μετάφραση! Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί που έχουν ενήλικα τέκνα (γεννημένα πριν τη 31η/12/2000) που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΤΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού, σχολές αναγνωρισμένες από τους επίσημους κρατικούς φορείς), καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) ή οποιονδήποτε άλλο φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής δικαιούνται την ανωτέρω παροχή. Η παροχή δίδεται 1. μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων και 2. σε καμιά περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους 
της ηλικίας τους. Ομοίως η παροχή χορηγείται και για τέκνα μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους. Για τα ηλικιακά όρια, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται n 31η Δεκεμβοίου του έτους γέννησης τους.
Β. Την ίδια υπεύθυνη δήλωση θα υποβάλουν και οι εκπαιδευτικοί με τέκνα ενήλικα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης αναπηρίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΕΥΟΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ) ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.
2. ΟΣΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ), ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ. ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ.
3. ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ.
4. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ Δ.Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
5. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ.

 

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων