Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

    

Έτος 2015  Έτος 2016       Έτος 2017
Δεκέμβριος
Ιανουάριος Ιανουάριος
Φεβρουάριος Φεβρουάριος
Μάρτιος Μάρτιος
Απρίλιος Απρίλιος
Μάιος Μάιος
Ιούνιος Ιούνιος
Ιούλιος  
Αύγουστος  
Σεπτέμβριος  
Οκτώβριος  
Νοέμβριος  
Δεκέμβριος  

 

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων