Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Ιωαννίνων (Ανακοινοποίηση)

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο Πρότυπων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Ιωαννίνων σας κάνει γνωστά τα παρακάτω:

Η επιλογή των μαθητών/τριων για την πρώτη (Α΄) τάξη στα Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2014-2015, σύμφωνα με το νόμο 3966/2011 και με το Γ1/14987 03-02-2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ θα γίνει με κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εγγραφή των μαθητών στο Δημοτικό, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) http://apps.athena.net.gr/pps/index.php στην οποία θα δηλώσουν το Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου μέχρι 31 Μαρτίου 2014 στην οποία θα δηλώσουν και τα δύο Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Η κλήρωση θα είναι κοινή και για τα δύο Σχολεία και θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος ΖΠΑ, ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων και του Εποπτικού Επιστημονικού Συμβουλίου των Π.Π.Σ., από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριων θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου. Για κάθε Σχολείο (1ο και 2ο ΠΠ Ιωαννίνων) θα κληρωθούν 25 μαθητές.

Τα έγγραφα που ορίζει ο νόμος για την εγγραφή των μαθητών, θα κατατεθούν από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που θα κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους Διευθυντές των σχολείων.
1ο Πρότυπο Πειραματικό, κ. Ζάρρα-Φλούδα Μαρία τηλ. 2651045333 ? http://1dim-peir-ioann.ioa.sch.gr
2ο Πρότυπο Πειραματικό, κ Τσουμάνης Γεώργιος τηλ. 2651066326 ? http://2dim-peir-zosim.ioa.sch.gr

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΣ

Γεώργιος Νικολάου
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

*Δείτε και τη σχετική υπουργική απόφαση ΕΔΩ.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων