Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

Δείτε ΕΔΩ την σχετική εγκύκλιο

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων