Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Εγκύκλιος Λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων 2019-20 05 Σεπτεμβρίου 2019 686
Εγκύκλιος Λειτουργιας Νηπιαγωγείων 2019-20 05 Σεπτεμβρίου 2019 376
Βιωματικό σεμινάριο νηπιαγωγών Νομού Ιωαννίνων «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» 05 Σεπτεμβρίου 2019 404
Οι αποφάσεις με Αρ, Πράξης 36 του υπηρεσιακού συμβουλίου (ΠΥΣΠΕ) στις 4 - 9 - 2019 04 Σεπτεμβρίου 2019 1639
Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 04 Σεπτεμβρίου 2019 826
Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια «Οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου και σχολικό κλίμα» 03 Σεπτεμβρίου 2019 814
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών - Σεπτέμβριος 2019 02 Σεπτεμβρίου 2019 1364
Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2019-2020 02 Σεπτεμβρίου 2019 353
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019 (ΦΕΚ Β΄623/2019) ΚΥΑ με θέμα «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020» και της με αριθ. πρωτ. 100872/Δ1/24-06-2019 (ΦΕΚ Β΄2569/2019) ΚΥΑ με θέμα «Ορισμό 30 Αυγούστου 2019 398
Οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών τη Δευτέρα 02/09/2019 29 Αυγούστου 2019 1523
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων