Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
«Ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση» 16 Μαρτίου 2017 1220
Οδηγίες πρός Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μεταθέσεων 08 Μαρτίου 2017 243
Bαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία 06 Μαρτίου 2017 343
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 24 Φεβρουαρίου 2017 441
Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 23 Φεβρουαρίου 2017 507
Προκήρυξη δρόμου επί ανωμάλου εδάφους Δημοτικών Σχολείων Ν. Ιωαννίνων 2016-2017 22 Φεβρουαρίου 2017 187
Επείγον. Διευκρινήσεις και υποχρεώσεις Εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Ν. Ιωαννίνων σχετικά με τρόπο υποβολής αιτήσεων μεταθέσεων & και αποστολής δικαιολογητικών 17 Φεβρουαρίου 2017 755
Διευκρινήσεις σχετικά με την λειτουργία της Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηστών Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου 15 Φεβρουαρίου 2017 230
Tηλεοπτικό μήνυμα που υπογράφεται από το ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας) με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την ένταξη των προσφυγόπουλων στη δημόσια εκπαίδευση 10 Φεβρουαρίου 2017 134
« Τροποποίηση Ορισμού Επιτροπής Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (Ε.Σ.Υ.Δ.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου » 06 Φεβρουαρίου 2017 172
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων