Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχ.Έτους 2018-2019 20 Ιουνίου 2019 508
Μετατάξεις εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι 19 Ιουνίου 2019 445
Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 18 Ιουνίου 2019 311
Προθεσμία μέχρι και 26/6/2019 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές σε Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2019-2020 13 Ιουνίου 2019 302
Ανάληψη υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μονίμων & αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 12 Ιουνίου 2019 701
Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος 12 Ιουνίου 2019 307
Κατανομή των Μαθητών στα Γυμνάσια αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων 11 Ιουνίου 2019 442
Κοινοποίηση ΦΕΚ 2171/τΒ΄/07-06-2019 11 Ιουνίου 2019 387
Πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με τους/τις Δ/ντές/ντριες και Προϊσταμένους/νες Δημοτικών Σχολείων 4ης & 5ης Ενότητας Π.Ε. Ιωαννίνων 10 Ιουνίου 2019 371
Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019 10 Ιουνίου 2019 272
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων