Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Ανακοινοποίηση στο ορθό: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2015-16 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 22 Ιανουαρίου 2016 799
Αλφαβητική κατάσταση εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιωαννίνων που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση 22 Ιανουαρίου 2016 757
Επιμορφωτική ημερίδα Eυαισθητοποίησης για τα Aνθρώπινα Δικαιώματα, τα Δικαιώματα του Παιδιού, την πρόληψη σχολικής Βίας και Εκφοβισμού 20 Ιανουαρίου 2016 323
Παραλαβή αντιγράφων αιτήσεων μετάθεσης ή βελτίωσης 11 Ιανουαρίου 2016 450
Υποβολή ενστάσεων κατά της τροποποίησης των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2015-2016, βάσει της με αριθ. 210226/Ε1/22.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 2846/Β?/24.12.2015 ? ΑΔΑ: ΩΡ8Τ4653ΠΣ-Κ1Γ) Υ.Α.. 08 Ιανουαρίου 2016 300
1η Ανακοινοποίηση των κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017 07 Ιανουαρίου 2016 335
Πρόσκληψη υποψηφίων Διευθυντών Διευθύνσεων σε συνέντευξη 04 Ιανουαρίου 2016 524
Τελικός αναμορφωμένος πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων και πίνακας μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης 04 Ιανουαρίου 2016 538
Διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας για την επιλογή Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 23 Δεκεμβρίου 2015 612
Πίνακας εκλογέων που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 22 Δεκεμβρίου 2015 1323
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων