Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Διευκρινίσεις της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Ηπείρου για τις τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών ύστερα από την έκδοση της με αρ. Φ.10/77657/Δ1/18-5-2018 ΚΥΑ 29 Μαΐου 2018 450
Προώθηση δράσης “Ανοιχτά εργαστήρια καινοτομίας και εκπαιδευτικής ρομποτικής- Open eTwinning Hacker Lab”. 25 Μαΐου 2018 255
Οδηγίες για τη διαδικασία των τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. 25 Μαΐου 2018 958
Ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2018 23 Μαΐου 2018 533
Διαδικασία ενημέρωσης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων μέσω των σχολικών μονάδων 21 Μαΐου 2018 475
Συμμετοχή σχολικών μονάδων σε φύτευση βοτανόκηπου Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 21 Μαΐου 2018 210
Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού - τροποποίηση πίνακα χωρών - ειδικοτήτων 18 Μαΐου 2018 227
Χορήγηση άδειας πραγματοποίησης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης στις 6-6-2018 17 Μαΐου 2018 327
Η δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. 1586/Β΄/8-5-2018 της κοινής Υπουργικής απόφασης « Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019» 15 Μαΐου 2018 457
Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2018-2019 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος 11 Μαΐου 2018 463
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων