Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2018-2019 21 Ιουνίου 2018 554
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων εκπ/κων Π.Ε. και Δ.Ε. στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 21 Ιουνίου 2018 258
Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 21 Ιουνίου 2018 604
Ενημέρωση για αποσπάσεις σε πειραματικά και πρότυπα σχολεία για το σχολικό έτος 2018 - 2019 21 Ιουνίου 2018 286
Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής Χρονιάς 20 Ιουνίου 2018 447
Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε άλλα ΠΥΣΠΕ ή βρίσκονται σε άδεια κύησης, ανατροφής κ.λπ.Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 20 Ιουνίου 2018 369
Γνωστοποίηση ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018) με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 18 Ιουνίου 2018 478
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α 18 Ιουνίου 2018 266
Διορθωτική απόφαση για τη χωροταξική κατανομή των Μαθητών στα Γυμνάσια αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2018-19 18 Ιουνίου 2018 634
Ανάληψη υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 14 Ιουνίου 2018 692
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων