Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Ανακοινοποίηση - Προσωρινές Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ & ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων Πράξη 42/13-9-2019 17 Σεπτεμβρίου 2019 755
Αποσπάσεις - Προσωρινές τοποθετήσεις - Μετακινήσεις - Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11 & ΠΕ70 αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων Πράξη 42/13-9-2019 16 Σεπτεμβρίου 2019 876
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων Πράξη 42/13-9-2019 13 Σεπτεμβρίου 2019 1515
Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-20 16 Σεπτεμβρίου 2019 548
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων Πράξη 42/13-9-2019 13 Σεπτεμβρίου 2019 1444
Αποσπάσεις-Προσωρινές-Μετακινήσεις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων Πράξη 41/10-9-2019 12 Σεπτεμβρίου 2019 1368
Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδου ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ σε ΣΜΕΑΕ για Συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων Πράξη 41/10-9-2019 12 Σεπτεμβρίου 2019 830
Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 12 Σεπτεμβρίου 2019 823
Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08 12 Σεπτεμβρίου 2019 824
Νέα κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08 – Προθεσμία μέχρι 12/9/2019 09:00πμ 11 Σεπτεμβρίου 2019 825
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων