Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων Δήλωσης Προσωρινής Τοποθέτησης λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ & ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (Γενικής & Ειδικής Αγωγής) 28 Αυγούστου 2019 1245
Ορισμός και τοποθέτησης Προϊσταμένου Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 28 Αυγούστου 2019 710
Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διευθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου για το σχολικό έτος 2019-2020 27 Αυγούστου 2019 667
Παράταση Υποβολής Δήλωσης Τοποθέτησης για συμπλήρωση ωραρίου & Χαρακτηρισμός εκ νέου ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΕ86 Π 27 Αυγούστου 2019 714
Ανακοίνωση Υποβολής Δήλωσης Τοποθέτησης για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 26 Αυγούστου 2019 1069
Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων 23 Αυγούστου 2019 1324
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων - ειδικοτήτων ΠΕ.06 - Αγγλικής, ΠΕ.11 – Φυσικής Αγωγής, ΠΕ.79.01 Μουσικής Επιστήμης και ΤΕ.16 – Μουσικής προς υποβολή αιτήσεων μετάθεσης κατά το άρθρο 254 του ν. 4610/2019 22 Αυγούστου 2019 481
Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ (Γενικής & Ειδικής Αγωγής) και ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 21 Αυγούστου 2019 1735
Πρόσκληση για αμοιβαίες μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ 2019-2020 21 Αυγούστου 2019 554
Πρόταση μεταθέσεων-τοποθετήσεων εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2019-2020 (Β΄ & Γ΄ φάση) 20 Αυγούστου 2019 1016
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων