Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Χαρακτηρισμός ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κων ΠΕ60 και ΠΕ70 και προθεσμία υποβολής δήλωσης προσωρινής τους τοποθέτησης έως 24/07/2018 19 Ιουλίου 2018 2518
Παράταση υποβολής των ενστάσεων σε σχέση με την ανάρτηση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού 17 Ιουλίου 2018 259
Aνακοινοποίηση στο ορθό προκήρυξης πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου 25 Ιουλίου 2018 286
Οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και ο πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού 16 Ιουλίου 2018 299
Διευκρινήσεις για το ν. 4553/2018» και την τοποθέτηση αποσπαμένων εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων 16 Ιουλίου 2018 408
Ανακοίνωση της δικτυακής πύλης του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και την διαχείριση προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΟΠΣΥΔ 06 Ιουλίου 2018 437
Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2018-2019 04 Ιουλίου 2018 1040
Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης 03 Ιουλίου 2018 466
Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19 02 Ιουλίου 2018 400
Διαδικασία διαγραφών-αποδεσμεύσεων από το πληροφοριακό σύστημα myschool 29 Ιουνίου 2018 372
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων