Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) 30 Αυγούστου 2018 845
Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των Μαθημάτων (Μαθηματικών, Γλώσσας, ΤΠΕ, Ξένων Γλωσσών, Αισθητική Αγωγή, Κοινωνικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής, Φυσικών Επιστημών) όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου 29 Αυγούστου 2018 559
Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, για το σχολικό έτος 2018-2019 29 Αυγούστου 2018 402
Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπ/σης στην Α/θμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019 29 Αυγούστου 2018 584
Ανακλήσεις αποσπάσεων, νέες αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης α) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, β) σε διαγνωστικά κέντρα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. & γ) από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-2019 29 Αυγούστου 2018 509
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2018-2019 27 Αυγούστου 2018 312
Γνωστοποίηση τροποποιήσεων που αφορούν το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109) και δημοσιεύθηκαν στο άρθρο 23 του ν. 4559/18 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/3.08.2018) 27 Αυγούστου 2018 947
Πρόσκληση εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Mol του Βελγίου 21 Αυγούστου 2018 334
Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού λόγω συνυπηρέτησης για το σχολικό έτος 2018-2019 ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης 21 Αυγούστου 2018 265
Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021 και 2019, 2020 και 2021 Νοτίου Ημισφαιρίου 21 Αυγούστου 2018 335
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων