Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Διευκρινίσεις της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Ηπείρου για τις τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών ύστερα από την έκδοση της με αρ. Φ.10/77657/Δ1/18-5-2018 ΚΥΑ 29 Μαΐου 2018 412
Προώθηση δράσης “Ανοιχτά εργαστήρια καινοτομίας και εκπαιδευτικής ρομποτικής- Open eTwinning Hacker Lab”. 25 Μαΐου 2018 214
Οδηγίες για τη διαδικασία των τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. 25 Μαΐου 2018 918
Ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2018 23 Μαΐου 2018 489
Διαδικασία ενημέρωσης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων μέσω των σχολικών μονάδων 21 Μαΐου 2018 439
Συμμετοχή σχολικών μονάδων σε φύτευση βοτανόκηπου Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 21 Μαΐου 2018 170
Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού - τροποποίηση πίνακα χωρών - ειδικοτήτων 18 Μαΐου 2018 176
Χορήγηση άδειας πραγματοποίησης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης στις 6-6-2018 17 Μαΐου 2018 277
Η δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. 1586/Β΄/8-5-2018 της κοινής Υπουργικής απόφασης « Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019» 15 Μαΐου 2018 374
Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2018-2019 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος 11 Μαΐου 2018 413
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων