Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ιωαννίνων, 2018 10 Οκτωβρίου 2018 604
Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) 10 Οκτωβρίου 2018 263
Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το ΑΠΥΣΠΕ της Περιφέρειας Ηπείρου 10 Οκτωβρίου 2018 392
Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το ΠΥΣΕΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου 10 Οκτωβρίου 2018 189
Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 7-11-2018 04 Οκτωβρίου 2018 393
Ανάρτηση . α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2018-2019 και για το ημερολογιακό έτος 2019 Νοτίου Ημισφαιρίου και β) πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, για την αριθμ. 151820/Η2/13-9-2018 Συμ 02 Οκτωβρίου 2018 257
Ανακοινοποίηση ως προς το Υπόδειγμα αίτησης της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ηπείρου 02 Οκτωβρίου 2018 336
Δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου 2018 «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 01 Οκτωβρίου 2018 189
Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ηπείρου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου 25 Σεπτεμβρίου 2018 674
Ενημέρωση για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019 21 Σεπτεμβρίου 2018 374
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων