Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 12 Σεπτεμβρίου 2017 95
Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, για να οριστούν ως Συντονιστές Εκπ/σης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων Σχ. Έτους 2017-18 08 Σεπτεμβρίου 2017 319
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 04 Σεπτεμβρίου 2017 684
Άμεσες ενέργειες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 1 ? 09 - 2017 31 Αυγούστου 2017 1033
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 31 Αυγούστου 2017 577
Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018 31 Αυγούστου 2017 535
Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών εξωτερικού 31 Αυγούστου 2017 281
Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2017-2018 30 Αυγούστου 2017 1125
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. 30 Αυγούστου 2017 415
Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2017-18 30 Αυγούστου 2017 503
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων