Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2018-2019 21 Ιουνίου 2018 517
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων εκπ/κων Π.Ε. και Δ.Ε. στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 21 Ιουνίου 2018 217
Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 21 Ιουνίου 2018 462
Ενημέρωση για αποσπάσεις σε πειραματικά και πρότυπα σχολεία για το σχολικό έτος 2018 - 2019 21 Ιουνίου 2018 237
Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής Χρονιάς 20 Ιουνίου 2018 399
Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε άλλα ΠΥΣΠΕ ή βρίσκονται σε άδεια κύησης, ανατροφής κ.λπ.Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 20 Ιουνίου 2018 324
Γνωστοποίηση ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018) με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 18 Ιουνίου 2018 416
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α 18 Ιουνίου 2018 214
Διορθωτική απόφαση για τη χωροταξική κατανομή των Μαθητών στα Γυμνάσια αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2018-19 18 Ιουνίου 2018 564
Ανάληψη υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 14 Ιουνίου 2018 638
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων