Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Παραλαβή αντιγράφων αιτήσεων μετάθεσης ή βελτίωσης 11 Ιανουαρίου 2016 371
Υποβολή ενστάσεων κατά της τροποποίησης των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2015-2016, βάσει της με αριθ. 210226/Ε1/22.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 2846/Β?/24.12.2015 ? ΑΔΑ: ΩΡ8Τ4653ΠΣ-Κ1Γ) Υ.Α.. 08 Ιανουαρίου 2016 217
1η Ανακοινοποίηση των κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017 07 Ιανουαρίου 2016 248
Πρόσκληψη υποψηφίων Διευθυντών Διευθύνσεων σε συνέντευξη 04 Ιανουαρίου 2016 447
Τελικός αναμορφωμένος πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων και πίνακας μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης 04 Ιανουαρίου 2016 455
Διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας για την επιλογή Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 23 Δεκεμβρίου 2015 530
Πίνακας εκλογέων που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 22 Δεκεμβρίου 2015 1110
Μεταφορά και Μετονομασία Τμημάτων Ένταξης(Τ.Ε.) Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 22 Δεκεμβρίου 2015 370
Απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων 2/θέσιων και 3/θέσιων Νηπιαγωγείων και 2/θέσιων και 3/θέσιων Δημοτικών Σχολείων Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων 17 Δεκεμβρίου 2015 486
Ενημερωτικό Κείμενο των Πράξεων «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 11 Δεκεμβρίου 2015 236
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων