Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
«Έγκριση επιμορφωτικής Ημερίδας των εκπαιδευτικών ΠΕ16» 19 Φεβρουαρίου 2016 194
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 Πράξεις: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία» Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 ως υποψήφιες για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 19 Φεβρουαρίου 2016 267
Διοργάνωση ημερίδας για την "Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες" 05 Φεβρουαρίου 2016 411
Οριστικοί πίνακες με ονόματα εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση 03 Φεβρουαρίου 2016 912
«Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο Πράξεων του ΕΣΠΑ» 03 Φεβρουαρίου 2016 203
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων 02 Φεβρουαρίου 2016 243
Ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 01 Φεβρουαρίου 2016 313
Ανακοινοποίηση στο ορθό: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2015-16 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 22 Ιανουαρίου 2016 709
Αλφαβητική κατάσταση εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιωαννίνων που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση 22 Ιανουαρίου 2016 657
Επιμορφωτική ημερίδα Eυαισθητοποίησης για τα Aνθρώπινα Δικαιώματα, τα Δικαιώματα του Παιδιού, την πρόληψη σχολικής Βίας και Εκφοβισμού 20 Ιανουαρίου 2016 250
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων