Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Διοργάνωση ημερίδας για την "Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες" 05 Φεβρουαρίου 2016 407
Οριστικοί πίνακες με ονόματα εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση 03 Φεβρουαρίου 2016 907
«Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο Πράξεων του ΕΣΠΑ» 03 Φεβρουαρίου 2016 200
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων 02 Φεβρουαρίου 2016 240
Ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 01 Φεβρουαρίου 2016 311
Ανακοινοποίηση στο ορθό: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2015-16 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 22 Ιανουαρίου 2016 705
Αλφαβητική κατάσταση εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιωαννίνων που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση 22 Ιανουαρίου 2016 655
Επιμορφωτική ημερίδα Eυαισθητοποίησης για τα Aνθρώπινα Δικαιώματα, τα Δικαιώματα του Παιδιού, την πρόληψη σχολικής Βίας και Εκφοβισμού 20 Ιανουαρίου 2016 245
Παραλαβή αντιγράφων αιτήσεων μετάθεσης ή βελτίωσης 11 Ιανουαρίου 2016 369
Υποβολή ενστάσεων κατά της τροποποίησης των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2015-2016, βάσει της με αριθ. 210226/Ε1/22.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 2846/Β?/24.12.2015 ? ΑΔΑ: ΩΡ8Τ4653ΠΣ-Κ1Γ) Υ.Α.. 08 Ιανουαρίου 2016 213
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων