Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Διενέργεια Προγράμματος Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. στην Π.Ε. 22 Μαρτίου 2013 1407
Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014 11 Μαρτίου 2013 1036
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 31 Ιανουαρίου 2013 302
Τελική Λίστα συμμετεχόντων Π.Ε. & Δ.Ε. Ιωαννίνων στην Ενημερωτική Hμερίδα με θέμα: «Οι δράσεις του τομεακού προγράμματος Comenius» 17 Ιανουαρίου 2013 222
Κύρωση οριστικών πινάκων υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2012-2013 18 Σεπτεμβρίου 2012 479
Βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για τη λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2012-13 03 Σεπτεμβρίου 2012 1691
Κοινοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων για τη θέση του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων 30 Αυγούστου 2012 863
Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών 2012-13 13 Αυγούστου 2012 707
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων 13 Αυγούστου 2012 785
Απόφαση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Σχολικού Έτους 2012 _13 25 Ιουλίου 2012 1120
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων