Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Προθεσμία τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης υποψήφιου εκπαιδευτικού, ως προς τις περιοχές προτίμησης, με αφαίρεση περιοχών, σχολικού έτους 2018-2019 24 Δεκεμβρίου 2018 359
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό των επιπλέον μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ηπείρου, όταν αυτά κρίνουν θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. 18 Δεκεμβρίου 2018 280
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ηπείρου 18 Δεκεμβρίου 2018 287
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης ποιοτικών και οικονομικών προσφορών για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 12/θ Δ. Σ. Πεδινής Ιωαννίνων στη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα από 11/1/2019 έως 13/ 1/2019 13 Δεκεμβρίου 2018 272
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Σχ. Ετ. 2018-2019 αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων 12 Δεκεμβρίου 2018 1111
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2018-2019 11 Δεκεμβρίου 2018 525
Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης 06 Δεκεμβρίου 2018 345
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και ποσοτικής προσφοράς σχετικά με μετακίνηση – διανυκτέρευση μαθητών/μαθητριών-συνοδών από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων στη Βουλή των Ελλήνων και επιστροφή 06 Δεκεμβρίου 2018 271
Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 06 Δεκεμβρίου 2018 295
Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) σε εκπ/κούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 06 Δεκεμβρίου 2018 308
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων