Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση που αφορά στην ακύρωση του από 3.4.2017 Οριστικού Πίνακα του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, για μετάθεση, βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση των αιτούντων εκπαιδευτικών, για το σχολικό έτος 2016-2017 24 Οκτωβρίου 2018 639
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2018-19 23 Οκτωβρίου 2018 264
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής & οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη μετακίνηση-διανυκτέρευση μαθητών-μαθητριών-συνοδών από το 3ο Δ.Σχ.Ανατολής στη Βουλή των Ελλήνων & επιστροφή 19 Οκτωβρίου 2018 179
Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ 23 Οκτωβρίου 2018 215
Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 22 Οκτωβρίου 2018 290
Οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για σοβαρούς λόγους υγείας ή για οικογενειακούς λόγους, μέσω ΚΥΣΠΕ / ΚΥΣΔΕ 19 Οκτωβρίου 2018 152
Αλφαβητικός πίνακας δεκτών & μη δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου 18 Οκτωβρίου 2018 241
Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ηπείρου 17 Οκτωβρίου 2018 175
Προκήρυξη – Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων 17 Οκτωβρίου 2018 479
Προκήρυξη – Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων 17 Οκτωβρίου 2018 332
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων