Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Διανομή Σχολικού Οδηγού για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείωv 26 Φεβρουαρίου 2019 377
Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019- 2020 25 Φεβρουαρίου 2019 417
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 22 Φεβρουαρίου 2019 364
Ημερομηνίες πρόσκλησης των Δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού βάσει της με αρ. πρωτ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 Απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ 22 Φεβρουαρίου 2019 325
Ημερομηνίες πρόσκλησης των δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών Υπεύθυνων Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών σε προφορική συνέντευξη, βάσει της με αρ. πρωτ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018 Απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ 22 Φεβρουαρίου 2019 313
Αναμορφωμένος Προσωρινός πίνακας κατάταξης, με βάση τα αντικειμενικά μόρια, των Δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού βάσει της με αρ. πρωτ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 Απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 22 Φεβρουαρίου 2019 317
Αναμορφωμένος Προσωρινός πίνακας κατάταξης, με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά, των δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών Υπεύθυνων Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών βάσει της με αρ. πρωτ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018 Απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 22 Φεβρουαρίου 2019 298
Διεύρυνση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων 22 Φεβρουαρίου 2019 287
Γνωστοποίηση ΦΕΚ 398/τ.Β’/13-02-2019 19 Φεβρουαρίου 2019 456
Προσωρινός πίνακας κατάταξης των Δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού βάσει της με αρ. πρωτ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 Απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 19 Φεβρουαρίου 2019 381
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων