Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 18 Μαρτίου 2019 368
Ενημέρωση για δημοσίευση Κ.Υ.Α. 37693/Ε1/08-03-2019 14 Μαρτίου 2019 490
Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ.15/27268/Δ1/21-02-201 14 Μαρτίου 2019 569
Τοποθέτηση Α΄ Υποδιευθυντή σε κενούμενη θέση του ΔΣ Σταυρακίου για το υπόλοιπο της θητείας, ήτοι έως 31-7-2020 14 Μαρτίου 2019 497
Ανακοίνωση Υποβολής Δήλωσης Τοποθέτησης για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ μετά τη με αρ. 83/2018 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων 14 Μαρτίου 2019 448
Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’) 8-3-2019 12 Μαρτίου 2019 393
Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο-εργαστήριο της ελληνικής ορνιθολογικής εταιρείας 12 Μαρτίου 2019 281
Τοποθέτηση Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού βάσει της με αρ. πρωτ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 Απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θητεία που λήγει στις 31-7-2021 08 Μαρτίου 2019 427
Γνωστοποίηση της με αρ. πρωτ. Φ.11.2/1376/18-2-2019 Απόφασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε & Δ.Ε Ηπείρου που αφορά στις νέες οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07 & ΠΕ86 μετά τη συμμόρφωση στη με αρ. 83/2018 δικαστική απόφαση-Καθορισμός ημερομ 07 Μαρτίου 2019 461
Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020 07 Μαρτίου 2019 355
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων