Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων και όμορων ομάδων σχολείων αρμοδιότητας Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων (Α. Δημοτικών Σχολείων, Β.Νηπιαγωγείων) 24 Αυγούστου 2017 1194
Απόφαση Τοποθέτησης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε Ιωαννίνων 23 Αυγούστου 2017 875
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων 02 Αυγούστου 2017 490
Ανάρτηση α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και για το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου και β) πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων 02 Αυγούστου 2017 312
Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων 28 Ιουλίου 2017 2744
Ανακοίνωση Αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ-Προσωρινών Τοποθετήσεων σχολικού έτους 2017-2018 26 Ιουλίου 2017 2575
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 26 Ιουλίου 2017 310
Κύρωση αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων 26 Ιουλίου 2017 1120
Οριστικοί πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 26 Ιουλίου 2017 283
Ανακοίνωση δήλωσης προτιμήσεων υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε Ιωαννίνων 24 Ιουλίου 2017 1115
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων