Λειτουργικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών ΠΕ 70 Δασκάλων

ΠαΤήστε ΕΔΩ........

Υπεύθυνη Δήλωση ΕΔΩ...........

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων