«Χαρακτηρισμός ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών ΠΕ70 Δασκάλων σε ΣΜΕΑΕ και ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Απόφαση ΕΔΩ........

Δήλωση ΕΔΩ.........

Προθεσμία δήλωσης ΕΔΩ.........

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων