Δήλωση τοποθέτησης οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμων και για συμπλήρωση ωραρίου ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16.01

Ανακοίνωση ΕΔΩ.........

Δήλωση τοποθέτησης ΕΔΩ...............

Λειτουργικά κενά ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ16.01 ΕΔΩ.............

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων