Κρίση Λειτουργικής Υπεραριθμίας Εκπαιδευτικών ΠΕ 06

Πατήστε ΕΔΩ..........

Υπεύθυνη Δήλωση ΕΔΩ...........

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων