Δελτίο τύπου και αξιολογικοί πίνακες για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τη Δ/νση Π.Ε Ιωαννίνων α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι   ότι:

Σύμφωνα με την αρ. Φ.361.22/33/83567/Ε3/26-5-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ? Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών ? Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (http://dipe.ioa.sch.gr/) οι σχετικοί πίνακες, που προβλέπονται.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στη διαδικασία έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης ενστάσεων έως και 8/6/2015.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων