Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ & ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ που ανήκουν στις σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκε οργανική υπεραριθμία μετά από συγχώνευση ή υποβιβασμό, καλούνται να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν οργανικά υπεράριθμοι στη σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά, από την Τρίτη 16-7-2019 μέχρι την Πέμπτη 18-7-2019 και ώρα 11:30 στη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων.

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων