Νέα ανακοινοποίηση στο ορθό πινάκων μορίων μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση όλων των ειδικοτήτων λόγω σφαλμάτων του συστήματος e_data

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων