Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για τη συμπλήρωση του μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής

 

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Συγκεντρωτική κατάσταση προτάσεων για Μουσικά Τμήματα

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων