Ορισμός Σχολικών Περιφερειών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2020-2021

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων