Βεβαιώσεις αποδοχών από 01/01/2019 έως 31/12/2019 για φορολογική χρήση

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας Covid 19, δεν είναι εφικτή προς το παρόν η παράδοση τω πρωτότυπων βεβαιώσεων αποδοχών (που έχουν ήδη εκδοθεί) από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων στους εκπαιδευτικούς (μόνιμους & αναπληρωτές).

Για τον λόγο αυτό δημιουργείται από την υπηρεσία μας ειδική εφαρμογή και σύντομα θα αποσταλεί αντίγραφο της Βεβαίωσης Αποδοχών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα προσωπικά mail των εκπαιδευτικών.

Έως ότου αυτό καταστεί δυνατό, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα (εφόσον το επιθυμούν αφού ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχει οριστεί η 30η Ιουνίου 2020) να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση χωρίς τη σχετική βεβαίωση. Οι αποδοχές όλων των μισθοδοτούμενων αρμοδιότητάς μας έχουν ήδη υποβληθεί στην ΑΑΔΕ και είναι ήδη καταχωρημένες στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης του καθενός. Η βεβαίωση αποδοχών εκδίδεται από το ίδιο ψηφιακό αρχείο που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, οπότε τα στοιχεία είναι εξίσου έγκυρα.

Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων