Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Για Μουσικά Σχολεία   Για Καλλιτεχνικά Σχολεία

 

Συνημμένα για Μουσικά Σχολεία

 

 

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων