Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Η σχετική εγκύκλιος

Επισυνάπτεται: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων