Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης 1. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία,2.αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας

1.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2020-21

2.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ του ΥΠΑΙΘ 2020-21

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων