Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2019-2020

Εγκύκλιος

Διαβιβαστικό οργανικών κενών

ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΚΕΝΑ ανά περιοχή

ΕΕΠ_ΚΕΝΑ ανά ΚΕΣΥ

Αίτηση Μετάθεσης_ΕΕΠΕΒΠ

Βεβαίωση υπηρεσίας για μεταθέσεις

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων