Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για χορήγηση & τροποποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων

Σας ενημερώνουμε οτι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68, τ. Α΄,20-3-2020, αρ.65, παρ.4) παρατείνεται αποκλειστικά για το έτος 2020, εως 31-5-2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης (και τροποποίησης) άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων